Hoe kunnen circulaire plastics onze planeet helpen?

Het is ondertussen wel algemeen bekend dat het bestaan van plastic een niet onaanzienlijke invloed heeft op onze planeet en op de gezondheid waar we op kunnen rekenen. Omdat plastic op heel wat verschillende vlakken onmisbaar lijkt is het zo dat er naarstig wordt gezocht naar een vergelijkbaar, maar wel milieuvriendelijk alternatief. Zo’n alternatief kan worden gevonden onder de vorm van zogenaamde circulaire plastics. Het betreft hier plastics welke niet alleen langer in de keten behouden kunnen blijven, maar bovendien ook nog eens op een milieuvriendelijke manier gerecycled kunnen worden. Bent u ook benieuwd naar wat circulaire plastics zijn en welke voordelen ze exact met zich meebrengen? In dat geval is het de moeite waard om u even te verdiepen in de onderstaande informatie.

Niet optimaal benutte plastics

Wanneer we naar de praktijk kijken kunnen we vaststellen dat plastics vaak niet optimaal worden benut. Daar wil men met de komst van circulaire plastics verandering in brengen. In principe is het mogelijk om plastics op verschillende manieren milieuvriendelijker te maken. We maken op dit vlak een onderscheid tussen:

  • Het langer in de keten houden van plastics;
  • Het beter onderhoudbaar maken van de plastics.

Door plastics langer deel uit te laten maken van de keten wordt er in de praktijk voor gezorgd dat het gebruik van fossiele olie in de plastic productie aanzienlijk kan worden verlaagd. Dit is echter uitsluitend mogelijk wanneer het plastic niet alleen langer wordt gebruikt, maar ook beter onderhoudbaar wordt. Indien men hier in slaagt door middel van zogenaamde circulaire plastics kan dat een uitermate gunstig effect hebben op de CO2-uitstoot in Nederland.

Wat wordt er nu precies onderzocht?

Er wordt op moment van schrijven ongelofelijk veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de voordelen van circulaire plastics. Specifiek is het zo dat deze onderzoeken de focus leggen op de hieronder terug te vinden zaken:

  1. Het realiseren van een levensduurverlenging van circulaire plastics;
  2. Het zo ontwerpen van plastics dat ze beter passen in een circulaire economie;
  3. De ontwikkeling van (verbeterde) circulaire plastics.

In nauw verband met de ontwikkeling van circulaire plastics ligt ook het in het leven roepen van een chemische recycling technologie. Wanneer men er in slaagt om al deze verschillende zaken te realiseren zal er vastgesteld kunnen worden dat het gebruik van olie voor de plastic productie op jaarbasis aanzienlijk kan worden teruggeschroefd. Volgens enkele onderzoeken zou het zelfs kunnen gaan om 3 miljoen vaten olie minder op jaarbasis.

Chemische reiniging van plastics

Het talrijker kunnen inzetten van circulaire plastics is eveneens (deels) afhankelijk van de manier waarop er aan recycling wordt gedaan. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het chemisch reinigen van plastics. Daarbij wordt ervoor gekozen om plastics met een laagdrempelig karakter te vergassen met behulp van (zeer) weinig zuurstof. Niet zelden gaat het daarbij om plastics uit de elektronica en om huishoudafval. Uiteraard wordt er hiervoor ook gekeken in de richting van verpakkingsmaterialen welke niet zomaar op mechanische wijze gerecycled kunnen worden. In ieder geval, willen we de CO2-uitstoot in Nederland drastisch kunnen verlagen en onze planeet een hart onder de riem kunnen steken? Dan is gebruikmaken van circulaire plastics in de praktijk zeker de moeite meer dan waard.

Meer informatie over circulaire plastics en circulaire economie?